آرزو داشتم یک مجموعه کامل از بهترین تولیدی های کفش اسپرت را در کنار هم قرار بدهم.

حال آن آرزو ونکاس نام دارد!

1397

تولد ونکاس

1397

تاسیس کانال

فعالیت اولیه مجموعه ونکاس از کانال تلگرامی به آدرس T.me/Venkas آغاز شد.

با گذر بیش از 2 سال فعالیت در شبکه های مختلف تصمیم مبنی بر این شد که سایت رسمی ونکاس تاسیس و مورد بهره برداری برای شناخت بیشتر این مجموعه برای تامین نیاز های کفش فروشندگان و اصناف مختلف قرار گیرد.

1399

تاسیس سایت

1399

ونکاس امروز

با تلاش شبانه روزی، مجموعه بزرگ ونکاس به یکی از بهترین مراکز پخش کفش های اسپرت به سراسر کشور تبدیل شده است.